Védőoltás költségének támogatása

Védőoltás költségének támogatása

Pályázat útján idén is támogatjuk a betegségmegelőzést, az egészségügyi prevenciót a védőoltások költségének részbeni átvállalásával. A jelentkezések egész évben folyamatosan benyújthatók az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt.

Pályázatot az a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be,

a) aki az adott költségvetési évben a legalább 6 hetes, de legfeljebb 8 hónapos korú, bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő gyermeke részére a rotavírus okozta hasmenés elleni védőoltás-sorozatot megvásárolta vagy árajánlattal igazolja vásárlási szándékát;

b) aki az adott költségvetési évben legalább a 2 hónapos, de legfeljebb 14 éves korú, bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő gyermeke a meningococcus B, és A, C, W-135, Y baktérium által okozott fertőző agyhártya-, agyvelőgyulladás elleni védőoltássorozatot megvásárolta vagy árajánlattal igazolja vásárlási szándékát;

c) aki öregségi nyugdíjellátásban részesül és a pneumococcus védőoltást megvásárolta vagy árajánlattal igazolja vásárlási szándékát.

A pályázati adatlap beszerezhető polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, a hivatal ügyfélszolgálatán (Béke tér 1.), valamint a kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá letölthető önkormányzatunk honlapjáról (www.budapest13.hu).

A pályázatot

– személyesen a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani vagy

– elektronikusan, szkennelve a ph-szko@bp13.hu e-mail-címre eljuttatva.

A pályázatot a polgármester bírálja el, a jelentkezőket a szociális osztály írásban értesíti.

Comments are closed.