Új szociális rendeletet fogadott el a képviselő-testület legutóbbi ülésén

Új szociális rendeletet fogadott el a képviselő-testület legutóbbi ülésén

Új szociális rendeletet fogadott el a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Ezzel kapcsolatban dr. Tóth József polgármester úgy fogalmazott, a jogszabály „az önkormányzat szociálpolitikai válasza napjaink megélhetési válságára. Célunk, hogy ne legyen ellátatlan és nélkülöző ember a XIII. kerületben”. A régi, bevált támogatási formák mellett új elemei is megjelentek a helyi szociálpolitikának. A támogatási összegek 25-40 százalékkal emelkedtek, az erre szánt keretet pedig idén százmillió forinttal megemelte a városrész, ennek fedezetét a 2023-as költségvetése tartalmazza.

Az új rendelet a szociális törvény módosítása miatt vált szükségessé, mely alapján az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős. Az önkormányzat vallja, hogy a bajbajutottakat segíteni kell, nem elvonni tőlük. Így az új jogszabály átláthatóbb és közérthetőbb, egyszerűsíti a támogatások igénylési menetét. A kerület szociálpolitikai filozófiája az itt lakók életminőségének megőrzése, javítása. Célja a hátrányos helyzetűek és a bajba jutottak segítése egy rugalmas és széleskörű támogatási rendszer működtetésével, ami a prevencióra, a szolidaritásra és a hátrányos helyzetűek pozitív diszkriminációjára helyezi a hangsúlyt. Az új rendelet szükségességét indokolta, hogy olyan új kihívások jelentek meg az elmúlt időszakban, mint a járvány okozta válság, a magas infláció és az energiaszegénység. A rendelet a támogatások mellett fejleszti az egyének öngondoskodási képességét, életvezetési kompetenciáit is: a munkaerőpiacra való visszatérést, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdését.

A korábbi szociális rendeletből megmaradtak a hatékony segítséget nyújtó támogatási formák, melyek egy része a hátrányos helyzetben lévők számára nyújt segítséget (pl.: lakbér-, gyógyszer- és fűtési támogatás, stb.), egy részük pedig pályázat vehető igénybe (tehetséges fiatalok támogatása, védőoltások költségeihez való hozzájárulás, nyelvvizsgára való felkészülés támogatása, stb.) a XIII. kerületieknek. Összesen 16 különböző támogatási forma biztosítja a nehéz helyzetben lévők segítését, és lehetőség van nem szabályozott, rendkívüli élethelyzetből adódó segítségnyújtásra is. A korábbi támogatási összegek tehát 25-40 százalékkal emelkedtek: fűtési támogatásra havi tízezer, lakbér-hozzájárulásra havi nyolcezer, közüzemi díjak támogatására havi hétezer forint adható. A minden kerületi gyermek szülőjét megillető beiskolázási támogatás összege tízezer forint. A rota és bexereo védőoltásokra gyermekenként harmincezer forint adható.

Comments are closed.