Lakáspályázat

Lakáspályázat

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. augusztus 29-étől pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti jogának elnyerésére. A jelentkezés benyújtási határideje október 3., 16 óra. A C jelű lakásokra azok a természetes személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek, míg a D jelűekre kizárólag azok a 35. életévüket be nem töltött fiatalok, akik az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával még nem rendelkeznek.

Akik önkormányzati bérlakás leadása mellett jelentkeznek és nyernek, olyan (határozott vagy határozatlan) időtartamú bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadott lakásra is rendelkeztek. A határozott időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkező és lakás leadása nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamú bérlésére van lehetőség. A fizetendő lakbér megállapítása az egy főre jutó jövedelem alapján szociális, költség- és piaci alapú lehet.A pályázati dokumentáció bruttó kétezer forintért beszerezhető a közszolgáltató ügyfélszolgálatán (1131 Budapest, Béke utca 65.) és a Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok – galériaszint). A jelentkezéseket postai úton a társaság Lakásgazdálkodási Csoportjának címezve (1131 Budapest, Béke utca 65.), illetve elektronikusan (lakaspalyazat@kozszolgaltato.bp13.hu) lehet benyújtani, vagy – ezek akadályoztatása esetén – személyesen a közszolgáltató ügyfélszolgálatain.

A megpályázható lakások adatai, a megtekintési időpontok, a részletes kiírás és a kapcsolódó dokumentumok a társaság honlapján (www.kozszolgltato.bp13.hu) olvasható.

Comments are closed.